Polypové drapáky

Drapák je vhodný pro nakládku a přemisťování kovového šrotu, odpadu, starého papíru a skla, odklízení skládek, zeminy a stavební sutě.

Typ
Počet ramen
Objem
(l)
Hmotnost
(kg)
Max. tlak
(bar)
Rotátor
GR 55 M
(t)
DP4 230
4
230
260
200
5,5
DP5 220
5
220
290
200
5,5
DP6 280
6
280
380
200
5,5

Inovace materiálová – lopaty ramen jsou vyrobeny z materiálu CREUSABRO. Tento materiál je vysoce odolný proti otěru a při provozním namáhání dochází k jeho samozušlechťování – stává se ještě tvrdším a odolnějším.

Inovace technologická – rozvod hydraulického oleje je proveden kanály přímo v tzv. hlavě drapáku. Odstranili jsme vnitřní kruhové potrubí a tím zásadně omezili možnost úniku oleje z tohoto uzlu. 

Model DP5 220 i DP6 280 je úspěšně užíván rovněž na menších manipulátorech – bagrech např. FUCHS 720, apod.