FORNAL trading s.r.o.
Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny

(420) 573 514 019
(420) 573 514 011

Přední výrobce
nástaveb vozidel

Neustálá práce na vývoji a modernizaci našich výrobků nás staví mezi přední výrobce nástaveb vozidel na českém trhu.

Každodenní činnost podřizujeme neustálému zlepšování výrobní jakosti našich výrobků, ale i zkvalitňování práce celého týmu pracovníků jak kmenových, tak i externích, s cílem udržet si dlouhodobou konkurenceschopnost a stabilitu společnosti.