Strategie

Od prvopočátku jsme vsadili na vlastní vývoj a vlastní konstrukci strojů. Tato strategie se ukázala být jednou z hlavních konkurenčních výhod, protože jsme nepřetržitě schopni reagovat na specifické požadavky nasazení vozidel v provozech našich zákazníků.

V naší společnosti se nejedná o velkosériovou výrobu, i když se některé produkty liší jen v drobných konstrukčních detailech. Vždy je snaha přesně vyhovět požadavkům zákazníka, z tohoto důvodu můžeme říci, že každý vyrobený kus je prakticky originál.

V rámci výroby a vývoje je kladen důraz na neustálé zlepšování a modernizaci. Ruku v ruce s touto strategií kráčí i obchodní strategie reakce na specifické požadavky našich odběratelů.

V posledních letech naše pohledy směřují i za hranice naší země. Nyní se naše společnost snaží prosadit na trzích v Německu a Rakousku, abychom doplnili již dřívější vstup na trh slovenský a polský.